طراحی سایت

تحلیل آمار سایت و وبلاگ
X
تبلیغات
زولا

طراحی سایت


اپیدمیولوژی فضایی
آمار فضایی و اپیدمیولوژی

نویسنده: احمد حداد خوشکار, توحید جعفری کشکی, بهزاد مهکی

چکیده

مقدمه: در ایران سرطان سینه با بروز استاندارد شدهی سنی 28/25 در رتبهی اول سرطان زنان قرار دارد.

روش‌ها: در این مطالعه‌ی کاربردی اکولوژیک، جامعه مورد مطالعه، تمام بیماران مبتلا به سرطان سینه بین سالهای 1384 تا 1387 در ایران میباشند. جهت برآورد خطر نسبی سرطان سینه، از مدلهای گاما-پوآسن، لگنرمال و (BYM یا Besag,York, Mollie) استفاده شد.

یافته‌ها: تعداد کل سرطان سینه ثبت شده در سالهای1384 تا 1387 درایران 25152 مورد بوده است. از میان مدلهای استفاده شده، مدل BYM تعدیل نشده بهترین برازش را داشت. ارتباط مستقیم معنی‌داری بین سرطان سینه و شاخص توسعه انسانی مشاهده شد.

نتیجه‌گیری: با توجه به برازش بهتر مدل BYM، توصیه میشود در مطالعات آینده از مدل BYM استفاده شود و با توجه به معنیداری متغیر شاخص توسعه انسانی، در مطالعات مشابه این متغیر در نظر گرفته شود. 

دانلودتمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک

  • مطالب روز
  • بک لینک
  • کارت شارژ همراه اول