طراحی سایت

تحلیل آمار سایت و وبلاگ
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

طراحی سایت


اپیدمیولوژی فضایی
آمار فضایی و اپیدمیولوژی
نوشته شده در تاریخ جمعه 1 تیر 1397 توسط یوسف بشیری

تعداد ارجاعات مقالات انگلیسی چاپ شده به این مقاله از 6 ژانویه 2015( زمان انتشار) تا می سال 2018 به 20 مقاله رسید.

 

این مقاله، اولین مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد  اینجانب بود که در مجله Asian Pacific Journal of Cancer Prevention   چاپ شد.

هم اکنون داور بین المللی مجله فوق نیز می باشم.

 

Martin Kulldorff که مبدع روش Spatial Scan Statistics می باشد نیز  در سال 2018 به این مقاله ارجاع داده است.

 


Identifying High-Risk Clusters of Gastric Cancer Incidence in Iran, 2004 - 2009

Amir Kavousi, Yousef Bashiri*, Yadollah Mehrabi, Korosh Etemad, Amir Teymourpour

Abstract

Background: Gastric cancer is considered as the second most prevalent cancer in Iran. The present research sought to identify high risk clusters of gastric cancer with mapping using space-time scan statistics.

 Materials and Methods: The present research is of descriptive type. The required data were gathered from the registered cancer reports of Cancer Control Office in the Center for Non Communicable Disease of the Ministry of Health (MOH). The data were extracted at province level in the time span of 2004-9. Sat-Scan software was used to analyse the data and to identify high risk clusters. ArcGIS10 was utilized to map the distribution of gastric cancer and to demonstrate high risk clusters.

Results: The most likely clusters were found in Ardabil, Gilan, Zanjan, East-Azerbaijan, Qazvin, West-Azerbaijan, Kurdistan, Hamadan, Tehran and Mazandaran between 2007 and 2009. It was statistically significant at the p-value below 0.05.

Conclusions: High risk regions included Northern, West-North and central provinces, particularly Ardabil, Kurdistan, Mazandaran and Gilan. More screening tests are suggested to be conducted in high risk regions along with more frequent epidemiological studies to enact gastric cancer prevention programs.

Key Words: Gastric cancer - space-time scan statistics - cluster identification - mapping

 

لینک مجله                                     دانلود مقالهنوشته شده در تاریخ دوشنبه 8 شهریور 1395 توسط یوسف بشیری
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 4 مرداد 1395 توسط یوسف بشیری

بررسی فضایی شاخص نیاز به مراقبت‌های سلامت برای سرطان پوست با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری در ایران

حدیث نجفی مهر, امیر کاوسی

چکیده

 مقدمه: محدودیت منابع خدمات سلامت، ضرورت اولویت‌بندی این منابع را ایجاب می‌کند. شاخص نیاز به مراقبت‌های سلامت، جهت بررسی توزیع منابع و خدمات سلامت به کار می‌رود. مطالعه حاضر به برآورد مقادیر این شاخص برای بیماری سرطان پوست با در نظر گرفتن اثر مکان‌های مجاور پرداخت.

روش‌ها: این پژوهش از نوع تحقیقات همبستگی بود. جامعه آن از تمامی مبتلایان و فوت شدگان ناشی از بیماری سرطان پوست تشکیل گردید که طی سال‌های 1386 تا 1388 توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به ثبت رسیدند. تجزیه و تحلیل داده‌ها با تکنیک مدل‌سازی معادلات ساختاری و در نرم‌افزار winBUGS انجام شد و ترسیم نقشه‌ جغرافیایی در نرم‌افزار Arc GIS صورت گرفت.

یافته‌ها: یافته‌های این پژوهش حاکی از این بود که استان‌های مرکزی، اصفهان، کهگیلویه و بویراحمد به ترتیب بیشترین مقادیر شاخص نیاز به مراقبت‌های سلامت را در مورد بیماری سرطان پوست داشتند.  

نتیجه‌گیری: نتایج به دست آمده نشان داد که استان‌های واقع در نواحی مرکزی ایران که از ساعات آفتابی بیشتری برخوردارند، نیاز بیشتری به مراقبت‌های سلامت داشتند. بنابراین، با توجه به این‌که مواجهه با تابش آفتاب یک عامل خطر در سرطان پوست می‌باشد، لازم است چنین مکان‌هایی مورد توجه ویژه‌ سیاست‌گذاران عرصه‌ سلامت قرار گیرد.

دانلود

 نوشته شده در تاریخ سه‌شنبه 3 فروردین 1395 توسط یوسف بشیری

نویسنده: علیرضا تقیان, مژگان انتظاری, صبا سپهوند, حسن هاشمی

چکیده

مقدمه: یکی از بیماری‌های شایعی که امروزه عامل مهم مرگ و میر بوده و از نظر جغرافیای سلامت حائز اهمیت است، سرطان معده می‌باشد.

روش‌ها: در مطالعه حاضر از داده‌های مربوط به بیماران مبتلا به سرطان معده و نیترات آب آشامیدنی استفاده شده است. تهیه نقشه پهنه‌بندی اطلاعات با نرم‌افزار GIS و تحلیل آماری آنها با نرم افزارهای SPSS  و EXCEL انجام شده است.

یافته‌ها: این بیماری در مردان و عمدتا افراد بالای 75 سال شیوع بیشتری داشته است.

نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج به دست آمده، ارتباط معنی‌داری بین غلظت نیترات آب آشامیدنی و شیوع سرطان معده در مناطق مورد مطالعه وجود داشته است.

دانلودنویسنده: آفاق کاظمی, امید اسکندری, محمد مهدی امین, پروین نسائی

چکیده

مقدمه: سرطان یکی از بیماریهای مزمن بشری است که فاکتورهای مختلفی در ایجاد آن نقش دارد.

روش‌ها: این مطالعه از نوع توصیفی و به روش مقطعی  بوده که در آن دادههای تحقیق با استفاده از نرمافزار آماریSPSS  تجزیه و تحلیل گردید. نقشه پراکندگی سرطان پستان در استان کردستان با استفاده از نرمافزار GIS طی سالهای 1385 الی 1389 ترسیم گردید.

یافته‌ها: با اطمینان 95٪ میزان بروز سرطان سینه در شهرنشینها بیشتر از 4 برابر روستانشینها است.

نتیجه‌گیری: زنان جامعه شهری گروه درمعرضخطر سرطان پستان در استان کردستان میباشند. وجود عناصر مس و سرب در منطقه میتوانند بهعنوان یکی از علل بروز بیماری و پیشآگهی، جهت مقابله با آن محسوبگردند.

دانلودنویسنده: احمد حداد خوشکار, توحید جعفری کشکی, بهزاد مهکی

چکیده

مقدمه: در ایران سرطان سینه با بروز استاندارد شدهی سنی 28/25 در رتبهی اول سرطان زنان قرار دارد.

روش‌ها: در این مطالعه‌ی کاربردی اکولوژیک، جامعه مورد مطالعه، تمام بیماران مبتلا به سرطان سینه بین سالهای 1384 تا 1387 در ایران میباشند. جهت برآورد خطر نسبی سرطان سینه، از مدلهای گاما-پوآسن، لگنرمال و (BYM یا Besag,York, Mollie) استفاده شد.

یافته‌ها: تعداد کل سرطان سینه ثبت شده در سالهای1384 تا 1387 درایران 25152 مورد بوده است. از میان مدلهای استفاده شده، مدل BYM تعدیل نشده بهترین برازش را داشت. ارتباط مستقیم معنی‌داری بین سرطان سینه و شاخص توسعه انسانی مشاهده شد.

نتیجه‌گیری: با توجه به برازش بهتر مدل BYM، توصیه میشود در مطالعات آینده از مدل BYM استفاده شود و با توجه به معنیداری متغیر شاخص توسعه انسانی، در مطالعات مشابه این متغیر در نظر گرفته شود. 

دانلودسومین مقاله برگرفته از پایان نامه اینجانب در هفته نامه دانشکده پزشکی اصفهان منتشر شد. این هفته نامه در پایگاه های متعددی از جمله Scopus نمایه می شود.

 

مدل‌بندی نقاط پرخطر بروز سرطان معده در مردان و زنان طی سال‌های 88-1384

امیر کاوسی, یوسف بشیری, یداله محرابی, کوروش اعتماد

چکیده

مقدمه: سرطان معده در مردان اولین و در زنان سومین سرطان شایع می‌باشد. در این مطالعه به ارایه‌ی مدل توزیع جغرافیایی سرطان معده و شناسایی خوشه‌های پرخطر این سرطان بر حسب جنس به طور جداگانه و با استفاده از آماره‌ی کاوشی فضا- زمان پرداخته شد.

روش‌ها: این مطالعه از نوع کاربردی بود و داده‌های گزارش‌ شده‌ی سیستم ثبت سرطان در ایران به تفکیک استان‌ها برای سال‌های 1384 تا 1388 مورد استفاده قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آماره‌ی کاوشی فضا- زمان، شناسایی خوشه‌ها از نرم‌افزار SaTScan و برای پهنه‌بندی توزیع سرطان معده و نمایش خوشه‌ها در کشور از نرم‌افزار ArcGIS10 استفاده شد.

یافته‌ها: محتمل‌ترین خوشه برای مردان استان‌های اردبیل، گیلان، زنجان، آذربایجان ‌شرقی، قزوین، آذربایجان ‌غربی، کردستان، همدان، تهران و مازندران در دوره‌ی زمانی 1387 تا 1388 شامل گردید که از لحاظ آماری معنی‌دار بود. محتمل‌ترین خوشه برای زنان استان‌های اردبیل، گیلان، زنجان، قزوین، آذربایجان‌ غربی، کردستان، همدان، تهران، مازندران، قم، سمنان و مرکزی شامل شد.

نتیجه‌گیری: این مطالعه نشان داد که توزیع سرطان معده در جمعیت مردان و کل جمعیت مشابه است. برای جمعیت زنان الگوی توزیع سرطان معده کمی متفاوت می‌باشد. غربالگری برای تشخیص زود هنگام سرطان معده در مناطق پرخطر توصیه می‌شود.

دانلود
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 3 خرداد 1394 توسط یوسف بشیری

شناسایی خوشه‌های پرخطر موارد بروز سرطان معده در ایران با استفاده از آماره کاوشی فضا-زمان طی سال‌های 1388-1384

امیر کاوسی، یوسف بشیری* ، یداله محرابی، کوروش اعتماد

 

چکیده

مقدمه: سرطان معده دومین سرطان شایع و کشنده‌ترین سرطان در ایران به شمار می‌آید. در این پژوهش به پهنه‌بندی و توزیع جغرافیایی سرطان معده و شناسایی خوشه‌های پرخطر این سرطان با استفاده از آماره کاوشی فضا- زمان پرداخته شده است.

روش‌ها : این مطالعه از نوع کاربردی بود. داده‌های مورد نیاز آن از گزارش‌های ثبت سرطان اداره سرطان مرکز مدیریت بیماری‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی استخراج شد. این داده‌ها به تفکیک استان‌ها برای یک دوره 5 ساله از سال 1384 تا 1388 ثبت شده بودند. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و شناسایی خوشه‌ها از نرم‌افزار SaTScan و برای پهنه‌بندی توزیع سرطان معده و نمایش خوشه‌ها در کشور از نرم‌افزارArcGIS10  استفاده شد.

یافته‌ها: پس از تجزیه و تحلیل سه خوشه پرخطر شناسایی گردید. محتمل‌ترین خوشه، استان‌های اردبیل، گیلان، زنجان، آذربایجان‌شرقی، قزوین، آذربایجان‌غربی، کردستان، همدان، تهران و مازندران را در دوره زمانی 1387 تا 1388 شامل گردید که از لحاظ آماری در سطح 0/05 معنی‌دار بود. علاوه بر محتمل‌ترین خوشه، دو خوشه‌ی ثانویه نیز به دست آمد. خوشه‌ی ثانویه اول، شامل استان‌های خراسان جنوبی، کرمان و خراسان رضوی و از لحاظ آماری معنی‌دار به دست آمد. خوشه ثانویه دوم استان کهگیلویه و بویراحمد را در بر می‌گرفت که از لحاظ آماری معنی‌دار نبود.

بحث و نتیجه‌گیری:

نقاط پرخطر با استفاده از آماره کاوشی فضا – زمان شامل استان‌های شمالی، شمال‌غربی و مرکزی خصوصاً اردبیل، کردستان، مازندران و گیلان می‌باشد. پیشنهاد می‌شود آزمایشات غربالگری در نقاط پرخطر و مطالعات اپیدمیولوژیک بیشتری برای پیاده‌سازی برنامه‌های پیشگیری از آن صورت پذیرد.

کلمات کلیدی: سرطان معده، آماره کاوشی فضا- زمان، شناسایی خوشه، پهنه‌بندی بیماری

دانلود
یدالله محرابی, بهزاد مهکی, امیر کاوسی

 چکیده

نقشه‌بندی بیماری شامل مجموعه‌ای از روش‌های آماری است که به تهیه نقشه‌های دقیق براساس برآوردهایی از میزان‌های بروز، شیوع و مرگ و میر منجر می‌شوند تا کاربران بتوانند با توجه به توزیع جغرافیایی بیماری‌ها، برنامه‌ریزی‌های بهداشتی لازم را با دقت بیشتری انجام دهند. اهداف اصلی نقشه‌بندی بیماری عبارت هستند از: تشریح تغییرات فضایی در شیوع بیماری به منظور فرمول‌بندی فرضیات علت‌شناسی، ارزیابی خطر و تعیین نواحی دارای خطر بالا که نیازمند جلب توجه و اعمال مداخله هستند، تهیه نقشه دقیقی از خطر بیماری در نواحی به منظور اختصاص بهتر منابع و ساخت اطلس بیماری‌ها. تاکنون مطالعات موردی متعددی انجام گرفته است که در آن از کابردهای مدل‌های نقشه‌بندی بیماری‌ها استفاده گردیده است. با این وجود جز در چند مطالعه اندک و به صورت محدود، روش‌های متعدد تحلیل نقشه‌های بیماری‌ها با هم مقایسه نشده و شرایط کلی آن‌ها مورد بررسی قرار نگرفته است. با توجه به اهمیت موضوع و کاربرد رو به گسترش نقشه‌بندی بیماری‌ها، در مطالعه حاضر مهم‌ترین مدل‌های نقشه‌بندی بیماری‌ها معرفی و مبانی تئوری، کاربردها، محاسن و معایب هر یک به اختصار بیان گردیده و از جنبه‌های مختلف مورد مقایسه قرار گرفته‌اند


دانلود

تحلیل فضایی آلودگی هوای شهر تهران با استفاده از مدل‌‌ های اتولجستیک، اتولجستیک مرکزی شده و روش کریگینگ نشانگر

نویسندگان: امیر کاوسی، ریحانه سفیدکار ، حمید علوی مجد ، یوسف رشیدی، معصومه ایمان زاد ، حشمت اله نورمرادی


چکیده مقاله:

مقدمه: گسترش شهرنشینی و توسعه‌ فعالیت‌ های صنعتی به شدت باعث آلودگی هوای شهرها شده است که تهدیدی جدی برای سلامت افراد است. به همین علت آگاهی از کیفیت هوا در دوره‌ های زمانی و روند تغییرات آلاینده‌ های هوا در موقعیت ‌های مکانی می ‌تواند نقش مهم و موثری در مدیریت سلامت شهری و سیاستگذاری کاربری اراضی داشته باشد. هدف این مطالعه پهنه ‌بندی غلظت آلاینده‌ CO و تهیه نقشه احتمال رخداد آلودگی هوا برای این آلاینده‌، با استفاده از مدل‌‌ های اتولجستیک، اتولجستیک مرکزی شده و روش کریگینگ نشانگر برای شهر تهران بوده است. مواد و روش‌ ها: داده‌ های مورد بررسی در این پژوهش کاربردی شامل کلیه غلظت ‌های ثبت شده از آلاینده CO است که به ‌وسیله‌ ایستگاه‌ های سنجش آلودگی هوای شهر تهران در دی ماه 1390 اندازه‌ گیری شده ‌اند. تحلیل این داده ‌ها از روش ‌های کریگینگ نشانگر، مدل اتولجستیک و مدل اتولجستیک مرکزی شده صورت گرفت. جهت برازش این مدل‌ ها از نرم ‌افزارهای Arc Gis و R استفاده شد. یافته‌ های پژوهش: پیشگویی‌ های حاصل از این روش ‌ها نشان دادند که مناطق شمالی، شرقی و مرکزی شهر تهران از سایر نواحی شهر آلوده‌تر هستند. از بین روش‌ های مورد استفاده در این پژوهش، مدل‌ اتولجستیک مرکزی شده از توان پیشگویی بالاتری نسبت به روش کریگینگ نشانگر و مدل‌ اتولجستیک برخوردار بود. بحث و نتیجه ‌گیری: پیشنهاد می‌ شود که برای تحلیل داده‌ های دودویی از مدل اتولجستیک مرکزی شده استفاده شود. زیرا در این مدل با لحاظ شدن اثر متغیرهای توضیحی، پیشگویی ‌های دقیق ‌تری نسبت به روش کریگینگ نشانگر ارائه شد و از طرف دیگر اریبی موجود در اندازه احتمالات محاسبه شده با روش اتولجستیک، با کمک این روش رفع می‌شود.


متن کاملنوشته شده در تاریخ شنبه 31 خرداد 1393 توسط یوسف بشیری

مثالی برای اپیدمیولوژی فضایی :خطر خودکشی در نیمه شب به اوج می‌رسد!

۳۱ خرداد ۱۳۹۳ - فرارو

روانشناسان دانشگاه پنسیلوانیا در یک مطالعه جدید دریافتند که خطر خودکشی در برخی از ساعات شبانه‌روز افزایش می‌یابد

این روانشناسان دریافته‌اند که خطر اقدام به خودکشی معمولا در نیمه شب‌ به اوج خود می‌رسد.

 

«مایکل پرلیس»، سرپرست اصلی این مطالعه برای نخستین بار عوامل شبانه‌روزی را که بر خودکشی اثر می‌گذارند توصیف کرده است. در این مطالعه تاثیر بی‌خوابی به عنوان یکی از عوامل فکر کردن به خودکشی و یا حتی اقدام به آن مشخص شد.

 

نتایج این یافته‌ها نشان می‌دهد که نه تنها کابوس‌های شبانه و بی‌خوابی‌ عامل اصلی افزایش خطر فکر کردن و اقدام به خودکشی محسوب می‌شوند بلکه حتی بیدار ماندن‌های شبانه نیز می‌تواند خطر خودکشی را افزایش دهد.

 

به گزارش  ساینس ورلد ریپورت، کارشناسان در این بررسی اطلاعات مربوط به «مرکز ملی گزارش مرگ‌های خشن در آمریکا» را مورد بررسی قرار دادند. در این منبع اطلاعاتی، مشخصات مربوط به زمان مرگ به همراه تعداد افراد بیدار در هر ساعت از شبانه روز وجود داشتند.

 

کارشناسان در مجموع 35 هزار و 332 مورد خودکشی را طبق ساعت‌های وقوع آنها دسته‌بندی کردند. آنها سپس تعداد خودکشی‌های افرادی را که در هر ساعت از شبانه‌روز بیدار بودند با هم مقایسه کردند. این کارشناسان دریافتند آمار خودکشی‌ها هرچه به ساعات پایانی شب نزدیک می‌شوند بالاتر می‌رود. این مساله کارشناسان را به این نتیجه رساند که حل مشکل بی‌خوابی می‌تواند اثر مثبتی بر کاهش میزان خودکشی‌ها داشته باشد.

 

مرکز کنترل و پیشگیری از امراض آمریکا (CDC) اعلام کرده که خودکشی دهمین عامل اصلی مرگ و میر در آمریکا محسوب می‌شود و سالانه 40 هزار نفر را به کام مرگ می‌کشاند. نتایج این مطالعه در نشریه خواب (Sleep) منتشر شده است

برچسب‌ها: خود کشی


نوشته شده در تاریخ یکشنبه 25 خرداد 1393 توسط یوسف بشیری

نامه دکتر حقدوست با عنوان "تقاضای رسمیت دادن  به جایگاه اپیدمیولوژیست ها در چارت سازمانی" که در مورخ 27 اردیبشت 93 به وزارت ارسال شده است

دانلودنوشته شده در تاریخ سه‌شنبه 16 اردیبهشت 1393 توسط یوسف بشیری

برنده جایزه نوبل پزشکی و فیزیولوژی

 برای کشف علت سرطان ها باید به عوامل خطر آن منطقه توجه کرد

به گزارش وب دا؛ پروفسور رولف زینکر ناگل در حاشیه حضور خود در جمع دانشگاهیان کرمان گفت: در هر منطقه­ای که شیوع بیماری بالا باشد باید به مساله اپیدمیولوژی یا همه گیر شناسی آن موضوع توجه کنیم.

وی ادامه داد: معمولا علت بروز سرطان ها، ژنتیکی و یا فاکتورهای محیطی است بنابراین مردم باید این عوامل خطر و ریسک فاکتورهای هر منطقه را در نظر بگیرند.

این برنده جایزه نوبل پزشکی در سال 1996 خاطر نشان کرد: به نظر می‌رسد اپیدمیولوژیست‌ها وظیفه دارند که عوامل خطر در بروز و یا افزایش سرطان‌ها را کشف کنند.

پروفسور زینکر ناگل در مورد جایزه نوبل خود گفت: من کشف کردم سیستم ایمنی در برابر عفونت ها و تومورها از چه راهی می‌تواند با این عوامل مهاجم برخورد کند و به این دلیل جایزه نوبل را دریافت کردم زیرا کشف این موضوع اهمیت بسیاری داشت.

وی افزود: براساس دانش و تحقیق است که ما می‌توانیم به حقایق نزدیک شویم و تا این راه را در پیش نگیرید، شما نمی‌توانید، بگویید که حقیقت چیست.

وی با بیان اینکه ما باید علت بیماری و مرگ را بفهمیم بیان داشت: نتیجه علمی برای بیمار مهم نیست، بلکه فواید این نتایج برای بیمار موثر است.

پروفسور زینکر ناگل با اشاره به تعریفی از ایمونولوژی خاطرنشان کرد: این علم هم به جنبه‌های فیزیولوژیک پاسخ دفاعی بدن به عوامل بیگانه و هم به جنبه‌های پاتولوژیک سیستم ایمنی بدن می‌پردازدنوشته شده در تاریخ سه‌شنبه 1 بهمن 1392 توسط یوسف بشیری

نویسنده(گان):منوچهر کرمی، حمید سوری، یداله محرابی، علی اکبر حقدوست، محمد مهدی گویا، نادر اسماعیل نسب

چکیده:

مقدمه و اهداف: آمادگی، کشف زودرس و پاسخ به هنگام به بیماری های نوپدید و طغیان ها یکی از مهم ترین اولویت های بهداشت عمومی و نظام های سلامت است. مطالعه هایی بسیار محدود در دنیا به طور همزمان برای ارزشیابی روش های کشف طغیان، روی داده های یکسان و با استفاده از رویکرد ارزشیابی عملکرد بر مبنای داده های نیمه شبیه سازی شده، اقدام کرده اند. رساله حاضر نیز با هدف ارزشیابی عملکرد الگوریتم مجموع تراکمی در شناسایی به هنگام 831 روز طغیان نیمه شبیه سازی شده، انجام شده است.

روش کار: در این مطالعه، عملکرد الگوریتم مجموع تراکمی در کشف طغیان های نیمه شبیه سازی شده با استفاده از داده های موارد گزارش شده روزانه مشکوک به سرخک، طی سال های 1387 تا 1389، ارزشیابی گردید. عملکرد این الگوریتم با استفاده از شاخص های حساسیت، درصد هشدار کاذب، نسبت های درست نمایی و سطح زیر منحنی راک ارزیابی شد.

نتایج: حساسیت الگوریتم مجموع تراکمی در شناسایی طغیان های شبیه سازی شده 50 درصد، با فاصله اطمینان 95 درصد (54- 47) بود. عملکرد این الگوریتم بسته به اندازه، شکل و دوره طغیان شبیه سازی شده متفاوت است. از نظر شاخص به هنگام بودن نیز، به طور متوسط، کمترین فاصله زمانی بین روز واقعی شروع طغیان بر مبنای داده های نیمه شبیه سازی شده تا زمان کشف طغیان، بااین الگوریتم، 84/13روز بود.

نتیجه گیری: اگرچه نتایج مطالعه بیانگر عملکرد خوب الگوریتم مجموع تراکمی در شناسایی طغیان های با اندازه بزرگ و دوره کوتاه بود، اما عملکرد این الگوریتم، به ویژه در شناسایی طغیان های با دوره طولانی و اندازه کوچک، ضعیف بود.

دانلودنوشته شده در تاریخ جمعه 27 دی 1392 توسط یوسف بشیری

عوامل مؤثر بر توزیع جغرافیایی مرگ و میر در استان خراسان شمالی

علی اصغر پیله ور،رضا فیض آبادی ، هادی افرا

چکیده

آگاهی از وضعیت بهداشتی و سلامت در هر جامعه ای از مهم ترین اطلاعاتی است که در برنامه های توسعه ی اجتماعی و برنامه ریزی برای تأمین، حفظ و ارتقای سلامت جامعه مورد استفاده قرار می گیرد. یکی از دستاوردهای مهم توسعه ی اقتصادی و اجتماعی دو قرن اخیر، توسعه ی بهداشت و در نتیجه کاهش اساسی و مستمر مرگ و میر بوده است. استان خراسان شمالی یکی از مناطق محروم و کمتر توسعه یافته ی کشور است که کمتر تحقیقاتی در خصوص بررسی وضعیت مؤلفه های جمعیتی، به ویژه مرگ و میر، در آن صورت گرفته است. این مقاله به دنبال تحلیل و بررسی توزیع جغرافیایی و علل شناسی مرگ و میر در استان خراسان شمالی است، تا از این طریق رهنمودهایی جهت برنامه ریزی در حوزه ی بهداشت، سلامت و امنیت در اختیار مسؤولان قرار دهد.

روش تحقیق:در این پژوهش توصیفی گذشته نگر و تحلیل وضع موجود استکه به بررسی علل مرگ و میر در دوره ی 5 ساله در بین کلیه ی متوفیات ثبت شده در استان خراسان شمالی می پردازد . برای گروه بندی علل مرگ و میر از طبقه بندی بین المللی  (ICD)سازمان بهداشت جهانی استفاده شده، که در 17 گروه طبقه بندی انجام گردید. برای تحلیل موضوع از داده ها، جداول، نمودارها و نقشه به کمک تکنیکGIS بهره برداری شده است. یافته های این تحقیق نشان می دهند، که مرگ به علت بیماری های دستگاه گردش خون، سوانح و حوادث، سرطان ها و تومورها در استان در تمام سال های مورد بررسی به ترتیب در رتبه های اول تا سوم قرار داشته است، البته شهرستان فاروج از این امر مستثنی می باشد. در این شهرستان شایع ترین علت مرگ و میر را بیماری های دستگاه تنفس ی تشکیل می دهد. نتایج تحقیق حاکی از تفاوت معنی دار علل مرگ و میر برحسب سن و جنس در استان می باشد. به عبارت دیگر، علل مرگ ومیر در بین مردان و زنان از الگوهای خاصی تبعیت میکند. بیشترین تفاوت در الگوهای علل مرگ ومیر در بین مردان و زنان، مربوط به مرگ ومیرهای ناشی از حوادث و سوانح غیرعمدی است، که در مردان بیشتر از زنان میباشد. بررسی علل مرگ و میر در بین جمعیت جوان استان حاکی از آن است، که شایع ترین علت مرگ و میر جوانان را سوانح، مسمومیت و خودکشی تشکیل می دهد.نوشته شده در تاریخ پنج‌شنبه 19 دی 1392 توسط یوسف بشیری

کاربرد GIS در تحقیقات پزشکی راهکاری در جهت پیشگیری بیماری

دکتر عبدالله سیف ، معصومه رشیدی، دکتر رضا روزبهانی، نغمه السادات دهدشتی ، مهندس پریناز پورصفا

خلاصه

مقدمه: سیستم اطلاعات جغرافیایی نرم افزاری است بسیار آسان که به کاربران این امکان، را می دهد که به سادگی اطلاعات مکانی و داده های توصیفی را برای ایجاد نقشه ها، جداول و نمودارها به کار گیرند. این نرم افزار ابزارهای لازم برای جستجو،تحلیل داده ها و نمایش نتایج را با کیفیت مناسب در اختیار کاربران قرار می دهد. قابلیت های عمده ی این نرم افزار عبارت از ایجاد یک پایگاه داده های اطلاعاتی، محیط کاری و گرافیکی آسان می باشد.

روش ها: این پژوهش از نوع توصیفی، تحلیلی و امور تجربی نویسنده است و به دنبال آن است تا این نرم افزار را جهت کاربردهای آن در علوم پزشکی به منظور پهنه بندی بیماری ها معرفی نماید.

یافته ها: نرم افزار GIS نرم افزاری کاربردی است و می توان با ارایه ی الگوی توزیع فضایی برخی از بیماری ها به صورت نقشه، به بررسی علل ایجاد بیماری پرداخت و توزیع فضایی هر بیماری را به صورت کمی و کیفی به تصویر کشید. با توجه به این که هم هی بیماری ها منشأ عفونی و یا ژنتیک ندارند و عوامل محیطی نیز م یتوانند سبب ایجاد بعضی بیماری ها شوند این نر م افزار می تواند ارتباط برخی بیماری ها را با بعضی عوامل محیطی بررسی نماید.

نتیجه گیری GIS : نرم افزاری مفید به منظور پهنه بندی بیماری ها به شمار می رود و با توزیع فضایی برخی بیماری ها می توان به نتایج قابل توجهی رسید. نتایجی نظیر این که برخی از بیماری ها با عوامل محیطی در ارتباط هستند. تشخیص عوامل محیطی در جهت درمان، پیش گیری و کاهش هزینه های بهداشتی و درمانی راهی در جهت توسعه سلامت میباشد.

دانلود

برچسب‌ها: gis، سلامت، بیماری، نقشه


نوشته شده در تاریخ سه‌شنبه 17 دی 1392 توسط یوسف بشیری

ارتباط آلودگی هوا با مرگ و میر جمعیت شهر تهران

دکتر محمدحسین قلی زاده ،دکتر منوچهر فر ج زاده، محمد دارند

چکیده

مقدمه: شهر تهران یکی ازآلوده ترین شهرهای جهان محسوب می شود که عواقب آن به صورت بیماری ها و امراض قلبی- عروقی، تنفسی و سکته مغزی متوجه ساکنان این شهر می شود. در این مطالعه داد ه های مربوط به مرگ و میر و آلودگی هوا طی دوره آماری 2002 -2005 مورد استفاده قرار گرفته است.

هدف این تحقیق تجزیه و تحلیل ارتباط بین آلودگی هوا و  مرگ و میر ناشی از بیماری قلبی- عروقی، تنفسی و سکته مغزی در شهر تهران می باشد.

روش کار: پهنه بندی آلودگی هوا و مرگ و میر ناشی از بیماری های مذکور انجام شد و از روش های  آماری همبستگی و رگرسیون جهت تجزیه و تحلیل ارتباط آلودگی هوا با مرگ و میر استفاده شد.

یافته ها: نتایج نشان داد که ارتباط معناداری بین مرگ و میر ناشی از بیمار یهای مورد مطالعه با آلودگی هوا وجود دار د. افراد بالای 65 سال حساسیت بیشتری به آلودگی هوا دارند.

نتیجه گیری: بیشترین ارتباط بین آلودگی و مرگ و میر ناشی از بیماری قلبی- عروقی، تنفسی و سکته مغزی به ترتیب مربوط به ماه اکتبر، ژانویه و نوامبر است. به طور کلی بیشترین همبستگی بین آلودگی هوا در ما ههای مختلف سال در ارتباط با مرگ و میر مربوط به فصل پاییز می باشد.

دانلودنوشته شده در تاریخ سه‌شنبه 17 دی 1392 توسط یوسف بشیری

بررسی رابطه وضعیت پوشش گیاهی و میزان شیوع بیماری پوستی سالک جلدی

با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی مطالعه موردی سطح دشت یزد-اردکان

غلامعلی مظفری،فاطمه بخشی زاده کلوچه،محمد غیبی

چکیده

لیشمانیوز بیماری انگلی است که به وسیله نیش پشه خاکی ماده به انسان انتقال می یابد و دو نوع اصلی آن لیشمانیای جلدی و احشائی است. شیوع این بیماری در برخی از استان های ایران نظیر اصفهان، فارس، خراسان، خوزستان، کرمان و یزد بسیار چشمگیر است . استان یزد با میزان بروز 170 نفر در صد هزار نفر جمعیت در سال 1998 در مقام نخست آلودگی سالک جلدی در سطح کشور قرار دارد همچنین شیوع و انتشار این بیماری تحت تاثیر مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به ویژه شرایط محیطی و اکولوژیکی است . در تحقیق حاضر رابطه بین پوشش گیاهی با میزان شیوع و گسترش این بیماری در سطح دشت یزد - اردکان به عنوان یکی از نقاط آلوده کشور با استفاده از تکنیک های سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است . از تصاویر ماهواره ای سنجنده لندست و تصاویر ارتفاعی رادار برای استخراج پوشش گیاهی از طریق مدل شاخص پوشش گیاهی استفاده به عمل آمد و اطلاعات مربوط به میزان شیوع این بیماری در سطح مناطق آلوده نیز از مر اکز بهداشتی و درمانی جمع آوری گردید. مقایسه پراکنش فضائی موارد بیماری با وضعیت پوشش گیاهی نشان می دهد که بیشترین میزان شیوع بیماری سالک جلدی در مناطقی با پائین ترین میزان پوشش گیاهی متمرکز گردیده است. همچنین نتایج فیشر نیز نشان دهنده این LSD حاصل از بررسی عناصر اقلیمی موثر در شیوع بیماری سالک جلدی با استفاده از روش واقعیت است.

دانلودنوشته شده در تاریخ دوشنبه 16 دی 1392 توسط یوسف بشیری

کاربرد آمار فضایی در هواشناسی

مهدی نقی خانی ، مریم زنگنه

چکیده : استفاده از اطلاعات و برنامه ریزی در خصوص بهر هوری از منابع و توسعه پایدار آنها، مستلزم شناخت عوامل حاکم بر چگونگی وضعیت منابع و استعدادهای بالقوه و بالفعل می باشد. پیشرفتهای روز افزون در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات و جمع آوری داده های آماری و تولید نقشه، سبب گشته که مدیران و برنامه ریزان با حجم وسیعی از اطلاعات مواجه گردند. از آنجایی که ارزش اطلاعات وابسته به زمان ، مکان ، صحت و دقت آن می باشد لذا تشکیل بانکهای اطلاعاتی مورد نیاز و پردازش آنها جهت استخراج اطلاعات مفید کاملا ضروری است. یکی ازاین مسائل میزان بارش است ادامه مطلب...

نوشته شده در تاریخ جمعه 13 دی 1392 توسط یوسف بشیری

نقشه بندی مرگ و میر ثبت شده ناشی از تصادفات برون شهری در استان مازندران طی سال های 1386 تا 1389

جمشید یزدانی چراتی،الهام احمدی باصری،مصطفی قدمی

چکیده

سابقه و هدف: تصادفات جاده ای از عوامل مهم مرگ و میر ناشی از حوادث در جهان و به ویژه در کشورهای جهان سوم است. کشور ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. استان مازندران یکی از استا نهای پرتردد با نرخ بالای تصادفات و تلفات ناشی از آن است. شرایط محیطی و اجتماعی از عوامل مؤثر در این پیامد است. این مطالعه به منظور تبیین الگوی جغرافیایی و اجتماعی مرگ و میر ناشی از تصادفات و تعیین نقاط پرمخاطره در استان مازندران انجام شد.

مواد و رو شها: این مطالعه از نوع بوم شناختی و دوره مطالعه سالهای 1386 تا 1389 بود. اطلاعات مربوط به 2828تلفات ناشی از تصادفات از نظر ساختار سنی، جنسی و محل وقوع حادثه از اداره حمل و نقل و پایانه های استان مازندران استخراج و با روش های آماری تحلیل شد.

استنتاج: این مطالعه نشان داد که تلفات ناشی از تصادفات در جاده های شهری و در بین مردان بیشتر است . همچنین مقدار همبستگی منفی میزان مرگ و میر استاندارد شده با تراکم جمعیت می تواند بیانگر عدم دسترسی به خدمات اورژانس، تأخیر در درمان فرد آسیب دیده، فاصله تا نزدیک ترین بیمارستان و شرایط جاده باشد. لذا با توجه به شناسایی مناطق پرمخاطره، اتخاذ برنامه های صحیح علمی و سرمایه گذاری مناسب در این مناطق برای کاهش تلفات توصیه میشود.

با توجه به شناسایی مناطق پرمخاطره، اتخاذ برنامه های صحیح علمی و سرمایه گذاری مناسب در این مناطق برای کاهش تلفات توصیه می شود.

دانلودنوشته شده در تاریخ سه‌شنبه 3 دی 1392 توسط یوسف بشیری

گزارش ۵ ساله سل گوارشی و شکمی در استان گلستان

دکتر شهریار سمنانی،دکتر سیما بشارت،دکتر سهیل رفیعی، دکتر عباسعلی کشتکار، دکتر غلامرضا روشندل ، دکتر نفیسه عبدالهی،دکتر علی جباری

چکیده

زمینه و هدف : سل خارج ریوی20-15  درصد موارد ابتلا به سل را شامل میشو د. سل گوارشی و شکمی شای ترین شکل بیماری خارج ریوی است که علائم و نشانه های آن اغلب غیراختصاصی است. این مطالعه به منظو ر بررسی سل گوار شی-شکمی در استان گلستان و مشخصات دموگرافیک افراد مبتلا در یک دوره پنج ساله انجام شد.

روش بررسی : در این مطالعه تو صیفی-مقطعی، ابتدا اسامی تمامی افرا دی که طی سا لهای 1378-82 در مراکز سل شهرستانهای استان به عنوان مورد جدید سل گزارش شده بودند، استخراج و موارد سل خارج ریوی و سل گوار شی-شکمی جدا شد ند. با مراجعه به آدر سهای موجود، پرسشنامه طرا حی شده در مورد آنها تکمیل شد. سپس با ورود اطلاعات به نر م افزار آماری SPSS توزیع فراوانی هر یک از متغیرهای مورد بررسی به دست آمد.

نتیجه گیری : نتایج این مطالعه نشان داد که فراوانی سل خارج ریوی و سل گوارشیشکمی، از سایر مطالعات انجام شده در ایران و جهان بیشتر میباشد.

دانلودنوشته شده در تاریخ سه‌شنبه 3 دی 1392 توسط یوسف بشیری

ویژگیهای اپیدمیولوژیک سرطان کولورکتال در یک دوره 20 ساله (80-1360) در افراد مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی تهران

دکتر سیدمهدی جلالی، دکتر ایراندخت کردجزی، دکتر سیدعلی جلالی

چکیده

سرطان کولورکتال شایعترین سرطان دستگاه گوارش است که حدود 10 % از مرگ و میرهای ناشی از سرطان را به خود اختصاص میدهد. هدف از این مطالعه تعیین شیوع سرطان کولورکتال در افراد مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی تهران و مقایسه آن با کشورهای غربی بوده است. در این مطالعه توصیفی و گذشتهنگر، پرونده 900 بیمار بستری در بیمارستان امام خمینی تهران طی سالهای 1360-80 مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات استخراج شده شامل سن، جنس، سیگار، مرحله بیماری و سابقه خانوادگی بیماری بود که درصد فراوانی آنها توسط تجزیه و تحلیل آماری با نرم افزار SPSS تعیین شد.

با توجه به شیوع بالای بیماری در افراد با سن زیر 40 سال و با وجود گزارشهای موجود از کشورهای غربی و جوان بودن افراد جامعه، احتمال مسایل ژنتیکی نهفته و عوامل خطرمحیطی باید در نظر گرفته شود و ارزیابی این عوامل خطر(رژیم غذایی، روش زندگی، عدم فعالیت فیزیکی و...) و غربالگری دقیق بیماران از سنین پایینتر شروع شود. به علت شیوع بالای تومورهای رکتوسیگمویید در مطالعه حاضر، غربالگری با سیگموییدوسکوپ فیبر اپتیک تا حد زیادی میتواند در تشخیص و درمان زودرس بیماران نقش داشته باشد.

دانلودنوشته شده در تاریخ سه‌شنبه 3 دی 1392 توسط یوسف بشیری

توزیع مکانی کم کاری مادرزادی تیرویید در ایران با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی

مهدی اصولی ، علی اکبر حقدوست، شهین یاراحمدی ، محمد حسین فروزانفر ، محبوبه دینی ، کوروش هلاکویی نائینی

مقدمه و اهداف : این مطالعه با هدف بررسی توزیع جغرافیایی کشوریکم کاری مادرزادی تیرویید CH که یکی از علل اصلی عقب ماندگی ذهنی نوزادان در جهان محسوب می شود، طراحی و اجرا شده است.

روش کار : با استفاده از داده های برنامه کشوری غربال گری، میزان های بروز CH در شهرستا ن ها و استان های کشور محاسبه و نقشه های آن ترسیم شد.  

 نتیجه گیری: ما هیچ توجیه جغرافیایی مشخصی برای بروز بالای CH در ایران نیافتیم، بنابراین باید سایر توجیهات بر ای این خطر بالا در بین نوزادان غربال گری شده شامل عوامل غیر محیطی و عوامل وابسته به کیفیت برنامه غربالگری آزمون شود.

دانلود
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 2 دی 1392 توسط یوسف بشیری

نقشه بندی مرگ و میر ثبت شده ناشی از تصادفات برون شهری در استان مازندران طی سال های 1386 تا 1389

جمشید یزدانی چراتی ،الهام احمدی باصری،مصطفی قدمی

چکیده

سابقه و هدف: تصادفات جاده ای از عوامل مهم مرگ و میر ناشی از حوادث در جهان و به ویژه در کشورهای جهان سوم است. کشور ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. استان مازندران یکی از استا نهای پرتردد با نرخ بالای تصادفات و تلفات ناشی از آن است. شرایط محیطی و اجتماعی از عوامل مؤثر در این پیامد است. این مطالعه به منظور تبیین الگوی جغرافیایی و اجتماعی مرگ و میر ناشی از تصادفات و تعیین نقاط پرمخاطره در استان مازندران انجام شد.

 

مواد و روشها: این مطالعه از نوع بوم شناختی و دوره مطالعه سا لهای 1386 تا 1389 بود. اطلاعات مربوط به 2828تلفات ناشی از تصادفات از نظر ساختار سنی، جنسی و محل وقوع حادثه از اداره حمل و نقل و پایانه های استان مازندران استخراج و با روش های آماری تحلیل شد.ادامه مطلب...نوشته شده در تاریخ دوشنبه 2 دی 1392 توسط یوسف بشیری

مقایسه روش‌های پواسن کریگینگ نقطه‌ای و بیز تجربی در تنظیم نقشه‌ی میزان بروز سرطان گوارش در ایران 

نعیمه السادات اثماریان، امیر کاوسی،  مسعود صالحی، بهزاد مهکی

چکیده

زمینه و هدف:  نقشه‌بندی میزان رویداد یک بیماری یا مرگ و میر ناشی از بیماری‌های مختلف بر روی نقشه جغرافیایی یکی از موضوعات مورد علاقه متخصصان و برنامه‌ریزان امور بهداشتی به ویژه اپیدمیولوژیست‌ها می‌باشد. از جمله روش‌های برآورد پارامتر نقشه روش بیز تجربی و روش پواسن کریگینگ نقطه‌ای می‌باشند. این مطالعه به منظور  بکارگیری این دو روش در نقشه‌بندی میزان بروز سرطان گوارش در ایران و  مقایسه‌ی دقت(واریانس) آن‌ها  انجام شد.

 

روش کار: در این مطالعه که از نوع کاربردی/ بوم‌شناسی است از داده‌های ثبت شده توسط اداره سرطان مرکز مدیریت بیماری‌های غیر واگیر وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی استفاده شد. داده‌هایی که در سطح 336 شهرستان و در طول سال‌های 1382 تا 1386 جمع‌آوری شده است، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نرم‌افزارهای  OpenBUGS& Spacestat برای برآورد پارامترها و نرم‌افزار ArcGIS 9.3  برای نمایش برآوردها بر روی نقشه به کار گرفته شدند.ادامه مطلب...

نوشته شده در تاریخ پنج‌شنبه 28 آذر 1392 توسط یوسف بشیری

مدلسازی مکانی غلظت مونوکسید کربن در تهران با استفاده از رگرسیون چند متغیره و شبکه های عصبی

مهرداد رفیع پور ، علی اصغر آل شیخ ، عباس علیمحمدی سراب ، ابوالقاسم صادقی نیارکی

چکیده

در مقاله حاضر به مدلسازی مکانی غلظت آلاینده مونوکسیدکربن با بهره گیری از سیستم اطلاعات مکانی و با استتفاده از رگرسیون چند متغیره و شبکه های عصبی پرداخته شده است. برای این مدلسازی از 18 ایستگاه شبکه پایش  کیفیت هوای تهران استفاده شد؛ و پارامترهای موقعیت،ارتفاع و فاصله از خیابان اصلی به عنوان پارامترهای مکانی موثر در نظرگرفته شدند. رگرسیون چند متغیره و سه نوع شبکه عصبی مصنوعی شامل MLP ، RBF و GRNN در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است. خطای هرکدام از روش ها محاسبه شد و نتایج نشان داد که شبکه عصبی MLP کارایی بهتری نسبت به مدل های دیگر برای مدلسازی مکانی آلودگی هوا دارد؛ در حالی که رگرسیون چند متغیره از کمترین دقت برخوردار است. در نهایت اطلاعات تولید شده توسط این مدلسازی می تواند در آنالیز، برنامه ریزی و مدیریت کیفیت هوای شهر مورد استفاده قرار گیرد.

دانلودنوشته شده در تاریخ پنج‌شنبه 28 آذر 1392 توسط یوسف بشیری

شاخص های اپیدمیولوژیک سرطان کولورکتال در شهرستان گرگان

دکتر شهریار سمنانی، دکتر وحیده کاظمی نژاد ، دکتر نفیسه عبدالهی

چکیده

مقدمه و هدف : سرطان کولورکتال شایع ترین سرطان دستگاه گوارش و دومین علت مرگ ناشی از سرطان در سطح جهان است. هدف از انجام این مطا لعه بررسی مشخصات تومور و برخی شاخص های دموگرافیک بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال در شهرستان گرگان و مقایسه این متغیرها در دو گروه سنی جوان و پیر  می باشد.

مواد و روش ها : مطالعه توصیفی تحلیلی و از نوع مقطعی بوده است. کلیه بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال مراجعه کننده  به بخش اندوسکوپی مرکز آموزشی - درمانی 5 آذر گرگان و بخش خصوصی مورد مطالعه قرار گرفتند و با مراجعه به پرونده های آنان اطلاعات فردی ، یافته های پاتولوژی و کولونوسکوپی استخراج و مورد تجز یه و تحلیل با نر م افزار آماری spss وآزمون های آماری تی و کای اسکوئر قرار گرفت.

نتیجه گیری : با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه و درصد قابل توجهی از افراد جوان در گروه مبتلایان به سرطان کولورکتال توجه بیشتر به علایم هشدار دهنده در جوانان و فراهم نمودن برنامه غربالگری در بیماران بیشتر از 50 سال و افراد جوان با سابقه خانوادگی مثبت ضروری به نظر می رسد.

دانلودنوشته شده در تاریخ پنج‌شنبه 28 آذر 1392 توسط یوسف بشیری

کتاب  پهنه بندی بیماری و ارزیابی خطر در سلامت عمومی نوشته لاوسن و همکاران را از لینک زیر دانلود نمایید.

 Andrew B. Lawson, Disease Mapping and Risk Assessment for Public Health  1999نوشته شده در تاریخ پنج‌شنبه 28 آذر 1392 توسط یوسف بشیری

شبیه سازی عامل مبنا در سیستم های اطلاعات مکانی

( مطالعه موردی: راه یابی در بیمارستان)

لیلاحاجی آبادی ، آ محمود رضا دلاور و محمد رضا ملک ، اندرو فرانک

چکیده: سیستم های اطلاعات مکانی دامنه وسیعی از فرایندهای اعمال شده روی داده های مکان مرجع را جهت کمک به تصمیم گیری های مکانی مورد استفاده قرار می دهند. با شبیه سازی سناریوی فرایند می توان از آن مدل جهت پیش بینی حالات آتی سیستم و درک بهتر نحوه عملکرد آن استفاده نمود.

دانلود
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 18 آذر 1392 توسط یوسف بشیری

کتاب روش های آماری در اپیدمیولوژی فضایی نوشته لاوسن از انتشارات وایلی، را از اینجا دانلود نمایید.تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک

  • مطالب روز
  • بک لینک
  • کارت شارژ همراه اول